Parayla Vatandaşlık Veren Ülkeler 2017

Değerli gezilecekyer.org okurları bugün sizlere; parasını verip vatandaşı olabileceğiniz ülkeler hangileri? hangi ülke parayla vatandaşlık veriyor? parayla vatandaşlık veren ülkeler nelerdir? Gibi soruların cevaplarını aktaracağız.

Türkiye’ye yatırım yapana vatandaşlık düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle hemen herkesin aklına hangi ülke parayla vatandaşlık veriyor? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Gelişmiş ülkeler yabancı yatırımcıyı ülkesine çekmek için adeta birbiriyle yarışmaktadır. Bir ülkenin vatandaşı olmak, eğer doğuştan oralı değilseniz hiç kolay değildir. Ancak bazı ülkeler var ki, deyim yerindeyse “parası neyse verip” vatandaşlığını alabiliyorsunuz. İşte para karşılığı vatandaşlık veren ülkelerin listesi;

Amerika Birleşik Devletleri

Özgürlükler ülkesi veya rüyalar ülkesi olarak da bilinen Amerika Birleşik Devletleri bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkelerinden birisidir.

ABD Sayım Bürosu yaklaşık 11,2 milyon yasadışı göçmen de dâhil ülkenin nüfusunu 317.593.000 olarak tahmin etmektedir.1900’lerde yaklaşık 76 milyon olan ABD nüfusu 20. yüzyılda nerdeyse dört katına çıkmıştır. Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD, büyük nüfus artışı beklenen ülkeler arasında büyük ve sanayileşmiş tek ülke konumundadır.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’nün verilerine göre 2012 yılında kaydedilen 67 milyon turistle Fransa’dan sonra dünyada en çok ziyaret edilen ikinci ülke durumundadır. Kolej ve üniversitelerin çoğu özeldir ve çeşitli kaynaklardan gelen kaynaklarla yaşarlar. Eski öğrencilerin bağışları, sanayi ve ticarette ün yapmış (Ford, Rockefeller, Carnegi vb.) büyük para babalarının kurduğu fonlarla, asıl okuyacak öğrencilerin ödedikleri paralar, bu kaynakların başında gelmektedir. Peki özgürlükler ülkesine gidip ABD vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor.

1 milyon dolarlık şirket kurarak veya EB-5 yatırımcı programı kapsamında daha önce onaylanmış projelere en az 500 bin dolar ile başvuru yaparak ABD vatandaşı olmanın önü açılıyor.

Malta

Malta ya da resmî adıyla Malta Cumhuriyeti, Güney Avrupa’da, Orta Akdeniz’de yer alan, Sicilya’nın güneyinde bulunan adalar devletidir. Malta takımadaları 3 büyük, 2 küçük adadan oluşmaktadır. Ülkenin gelirlerinin yaklaşık %97 sini turizm oluşturmaktadır. Bu nedenle Malta ekonomi olarak sıkıntı çekmeyen bir ülkedir. Ülkede evsiz bulunmamakla birlikte, nüfusun yoğun olmaması sebebiyle halkın refah düzeyi normaldir. Özellikle dil okullarının bunda etkisi vardır. Ülkede 50 den fazla dil okulu bulunmaktadır. Gelirlerin geri kalan kısmı ise ufak çaplı ihracattır. 137 kilometre uzunluğundaki kıyılarında ise güzel kumsallara sahip pek çok koyları ve limanları vardır. Malta vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Malta 650 bin Euro karşılığında vatandaşlık hakkı tanıyor. AB vatandaşı olma şansı, Schengen Bölgesi’nde bulunması ve ABD ile vize anlaşması olması Malta’yı diğer ülkelerden ayırıyor.

Dominik Cumhuriyeti

 Dominik Cumhuriyeti geçmişte yoğun yağmur ormanları ve başka hiçbir yerde bulunmayan 1500 türü kapsayan çeşitli bitki örtüsü ile kaplıydı. Bugün birçok bataklık kurumuş ve ağaçlar kömür için kesilmiştir fakat hala korunmuş kesimler vardır. Dominik Cumhuriyeti’ndeki birçok örgüt artan nüfus ile ekosistem üzerindeki baskı arasında sağlam bir ilişki kurmak için çalışmaktadır. Tüm bunlara rağmen Dominik Cumhuriyeti sahip olduğu ciddi güzellikteki sayfiye yerleri, mangrov bataklıkları, dağlık ormanları, çiçek açan düzinelerce ağaçları ve 218’den fazla kuş türü bulunmaktadır.

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko’nun batısında, Küba ve Jamaika’nın doğusunda yer almaktadır. Venezuela ile deniz sınırı bulunan Dominik’in batı kısmında Haiti bulunmaktadır. Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika’lardaki ilk sömürge başkentiydi.

Son yıllarda geçirdiği değişim zinciriyle Karayipler’in en lüks tatil mekanlarından biri haline gelmiştir. Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Dominik Cumhuriyeti Karayiplerin en popüler turizm yeri sayılmaktadır. Turizm, Dominik Cumhuriyeti’nin ekonomisinde önemli yer tutmaktadır.Ülkede yoksulluk ve aşırı nüfus gibi ciddi problemlerin olduğunu bildirmekte fayda vardır. Dominik Cumhuriyeti’nin ülkemiz tarafından daha iyi tanınmasını etkileyen durum ise Acun ILICALI’nın öncülüğündeki SURVİVOR programının Türkiye’de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmasıdır.Dominik vatandaşı olmak için ne gerekiyor?

Dominik Cumhuriyeti’nde 100 bin dolar yatırıma vatandaşlık hakkı verirken, eş ve çocuk varsa tutar 200 bin dolara çıkmaktadır.

 Makedonya

 Makedonya,  Balkanlar’da bir ülkedir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk,  güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşudur. Makedonya Cumhuriyeti nüfusu 2002 nüfus sayımına göre 2.022.547 kişi olarak belirlenmiştir. Halkın %58i büyük şehirlerde toplanmıştır. Ülkenin başkenti Üsküp beş yüz bin civarındaki nüfusuyla aynı zamanda ülkenin en büyük şehri konumundadır. Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapıya sahip bir devlettir. 2002 sayımlarına göre en büyük nüfus 1.297.981 kişiyle  Makedonlar’a ait olup sırasıyla diğer dağılım ise,  Arnavutlar 509.083,  Türkler 77.959,Çingeneler 53.879,Sırplar 35.939,Boşnaklar 17.018,Ulahlar 9695 şeklinde oluşmuştur. Makedonya vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor.

Makedonya’da 40 bin Euro’luk gayrimenkul alan yabancılara bir yıllık oturma izni, 400 bin Euro değerinde yatırım yapana ve en az 10 işçi istihdam edene ise vatandaşlık tanımaktadır.

Bulgaristan

Bulgaristan, resmî adıyla Bulgaristan Cumhuriyeti ,  Balkanlar’da yer alan bir ülkedir. Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 110 bin 994 kilometrekarelik yüzölçümüyle Avrupa’nın en büyük 16. ülkesi konumundadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle ‘National Statistical İnstitute’ tarafından yayınlanan verilere göre Bulgaristan nüfusu 7.153.784 kişi olarak belirlenmiştir. Çöken eski sistemin yerine, yeni sistemin yerleşmesinin sancılarını yaşayan Bulgaristan, Polonya ve Rusya gibi şok ekonomik paketler uygulamamıştır. Daha muhafazakâr bir ekonomik reform paketleri uygulayarak ekonomisini ayakta tutmaya çalışmıştır.2004 itibari ile NATO üyesi olan Bulgaristan 1 Ocak 2007’de de AB’nin tam üyesi olmuştur.Bulgaristan vatandaşı olmak için ne gerekiyor?

Bulgaristan’da en az bir yıl daimi oturumu olan ve 1 milyon leva (1,2 milyon dolar) ve üzerinde yatırım gerçekleştirilen yabancılara vatandaşlık verilmektedir.

Avustralya

 Avustralya ya da Avustralya Milletler Topluluğu, güney yarım kürede yer alan bir ada ülkesidir. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar. Avustralya’nın başkenti Canberra, en büyük şehri ise Sydney’dir.

Avustralya, 8.617.930 km² karada, 80.920 km² sularda olmak üzere toplam 8.698.850 km²’lik bir alana kurulmuştur. Hiçbir ülkeyle kara sınırı bulunmamaktadır. Çevresinde sadece 25.760 kilometrelik bir sahil şeridi vardır.

Avustralya’nın serbest piyasa ekonomisi vardır. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası yüksek, yoksulluk oranı ise düşüktür.  2010 Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde üçüncü sırayı alan Avustralya, dünyanın en büyük on üçüncü ekonomisidir ve en yüksek on birinci kişi başına GSYİH’sına sahiptir; bu Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Kanada ve Japonya’dan daha yüksek, ve Amerika Birleşik Devletleri ile aynı sıradadır. Avustralya vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Avustralya’da 4,7 milyon dolarlık yatırımla yatırımcı vizesi alan bölgeye yerleşebilmektedir.

Arnavutluk

 Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa’da bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusunda Sırbistan, doğusunda Makedonya ve güneyinde Yunanistan’dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır.

Özelleştirmeler ve kanunlardaki yeni yapılanmaların ilerlemeye katkısı olmasına rağmen eski yapının etkileri nedeniyle sorunlar devam etmektedir: Ekonominin büyümesi uluslararası para kuruluşlarının yardımlarına, yabancı ülkelerde yaşayan Arnavutların gönderdikleri paralara ve inşaat işlerine dayanmaktadır. Nüfusun üçte biri hala, gayri safi millî hasılanın dörtte birini sağlayan, tarım işlerinde çalışmakta ve destekle geçinmektedir. Turizmde de şimdiye kadar bir ilerleme kaydedilmemiştir. Arnavutluk vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Arnavutluk’ta ülkede 200 bin dolar yatırım yapan işadamları vatandaşlık hakkını kazanıyor…

Almanya

 Almanya, Orta Avrupa’da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka ve  Baltık Denizi; doğusunda  Polonya ve  Çek Cumhuriyeti; güneyinde  Avusturya  ve  İsviçre ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda yer almaktadır. Avrupa’da merkezi bir konumda bulunması, Almanya’yı önemli bir ulaşım bağlantı noktası haline getirmiştir. Bu durum ülkenin yoğun ve modern ulaşım ağı sayesinde gerçekleşmiştir. 81,5 milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Almanya, sosyal güvenlik sistemiyle yüksek yaşam seviyesine sahiptir. Ayrıca Avrupa meselelerinde yüksek ülke nüfusu ve  ekonomik  gelişmişliğiyle  dünya  seviyesinde kilit rol oynamaktadır. Almanya birçok bilim ve teknoloji alanında da lider durumda olarak kabul edilmiştir. Almanca, Almanya’da resmî ve ağırlıklı olarak konuşulan dildir. Ayrıca bu dil, Avrupa Birliği’ndeki 23 resmî dilden biri olmuştur.

Almanya Avrupa’nın en büyük ulusal ekonomisi, dünyada üçüncü en büyük gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olan ülke olup, satın alma gücü paritesine göre beşinci ülke konumundadır. Almanya 2006 yılındaki $1.133 trilyon dolarlık ihracatıyla Dünya’nın en fazla ihracat yapan ülkesi olmuştur. Almanya vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

 Almanya’da gerekli olan minimum yatırım miktarı 250 bin Euro olarak belirlenirken, bu tutarın Alman vatandaşlarına istihdam yaratması gerekiyor.

Guatemala

 Guatemala Cumhuriyeti, kısaca Guatemala, Orta Amerika’da Kıstas bölgesinde bir ülkedir. Kuzeyde Meksika, doğuda Belize ve Honduras, güneyde ise El Salvador’la komşudur. Ayrıca doğuda Karayip Denizine, batıda Büyük Okyanus’a kıyısı bulunmaktadır. Başkenti Guatemala’dır ve bu ülkede 372 Havalimanı bulunmaktadır. Nüfusun yarısından fazlası Ladinolar denen ve Avrupalı (İspanyol) karışımıdır. Geri kalan kesimi ise Guatemala Kızılderilileridir. Halkın çoğunluğu Hıristiyanlığın Katolik mezhebine bağlıdır ve İspanyolca konuşmaktadır. Guatemala vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

 Guatemala’da beş yıllık devlet tahvillerine en az 50 bin dolarlık yatırım vatandaşlık için yeterli olmaktadır.

 

Hong Kong

 Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyeti’nin güney kıyısında bulunan, 1 Temmuz 1997 tarihine kadar Britanya Krallığına bağlı sömürge ve adalar grubuyken, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’ne bağlı özel yönetim bölgesi olmuştur. Hong Kong; Hong Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve 235 kadar küçük adadan meydana gelmiştir. Hong Kong, Asya’nın en büyük serbest pazarı ve limanı, en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezidir.

Nüfusun hemen hepsi Çinlidir ve büyük bir kısmı Budisttir. Bunun yanında Konfiçyüscüler, Müslümanlar, Hindular, Museviler, Hıristiyanlar ve Taoistler de bulunmaktadır. Hong Kong vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

 Hong Kong’da Yaklaşık 1 milyon 260 bin dolar tutarında bir yatırımla ülke vatandaşlığına sahip olmak mümkündür.

 

Kanada

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir. Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir. Bu özelliğiyle, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir. Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir ve fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkânları ile enerji bakımından genelde kendine yeterlidir. Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki doğal kaynaklarına dayalıdır. Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak Kanada bugün, serbest pazar merkezli ekonomik sistemi, üretim modelleriyle ve yüksek yaşam standartları ile A.B.D’ye çok benzemektedir. İngilizce ve Fransızca Kanada’nın iki resmî dilidir.7 Temmuz 1969’da Kanada federal devletinin tümünde Fransızca ve İngilizce eşit kabul edilmiştir. Bu durum Kanada’nın kendisini federal düzeyde çift dilli ve çok kültürlü bir ulus olarak tanımlamasına yol açmıştır. Kanada vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Kanada’da 400 bin dolarlık yatırımla birlikte, 800 bin dolarlık varlık istemektedir.

 

Uruguay

 Uruguay ya da resmi adıyla Uruguay Doğu Cumhuriyeti, Güney Amerika anakarasının güneyinde bir ülkedir. Kuzeyinde Brezilya, batısında Uruguay ırmağı ile Arjantin, güneyinde bu ırmağın denize döküldüğü Rio de la Plata (“gümüş ırmak”) koyu, doğusunda ise Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Ülkedeki insanların yaklaşık yarısı, başkenti ve en büyük kenti olan Montevideo’da yaşamaktadır.

Yüzölçümü olarak, Güney Amerika anakarasının (Surinam’dan sonra) en küçük ikinci ülkesidir. Uruguay, Güney Amerika’da ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biridir. Uruguay vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Uruguay’da vatandaşlık için yatırım gerekli değil ancak kişi başı aylık 1200 dolar gelir şart. Önce geçici ikamet, üç yıl sonra vatandaşlık verilmektedir.

Singapur

Singapur, Malay Yarımadası’nın güney ucunda, ekvatorun 137 kilometre kuzeyinde yer alan bir ada ülkesidir. Kuzeyde Malezya’nın Johor eyaleti, güneyde ise Endonezya’nın Riau Adaları ile çevrili, dünyanın az sayıdaki şehir devletlerinden biridir. Doğal kaynakları sınırlı olan ada, dışa bağımlı durumdadır. Singapur’un Hint Okyanusu ile Güney Çin Denizi arasındaki stratejik konumu, hem küçük çapta hem de büyük petrol rafineri merkezlerinde birine ev sahipliği yapmaktadır.

2014 yılı Haziran ayı sonu verilerine göre Singapur’un nüfusu 5.469.724 kişi olarak bildirilmiştir. Bunun yaklaşık olarak 3.870.739’u Singapur’un yerleşik nüfusunu oluşturmaktadır. Aynı tarih itibariyle 1.598.795 Singapur vatandaşı ülke dışında ikamet etmektedir. Nüfusun % 74’ünü Çin asıllılar, % 13’ünü Malaylar ve % 9’unu Hintler, gerisini de diğer azınlıklar oluşturmaktadır.

Singapur ekonomisinin büyük bir kısmı ticarete dayanmaktadır. Ayrıca ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, haberleşme, tamirat ve depolama gibi hizmetlerden de önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. Singapur ekonomisinin dayandığı diğer önemli gelir kaynağı endüstridir. Singapur vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

 Hesabınızda 2 milyon dolar varsa Singapur vatandaşlığı için de hakkınız var. Fakat bir şart daha var; yıllık 160 milyon dolar civarında bir ciroya sahip olmanız gerekmektedir.

Belçika

Belçika, resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa’da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği’ne üye ve birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.30,528 km²’lik bir alanı kaplayan ülkenin nüfusu yaklaşık 10,8 milyon kişidir. Ülkenin ileri derecede endüstrileşen bölgenin kalbindeki konumu, 2007’de dünyanın en büyük 15. ticaret ülkesi olmasına yardımcı olmuştur.

Belçika’nın ana ithal ürünleri gıda ürünleri, makine, işlenmemiş elmas, petrol ve petrol ürünleri, kimyasallar, giyim ve aksesuar ve tekstil ürünleriyken ana ihraç ürünleri otomobil, gıda ürünleri, demir ve çelik, işlenmiş elmas, tekstil, plastik, petrol ürünleri ve demir dışı metallerdir. Belçika, 19. yüzyılda Endüstri Devrimi’ne katılan ilk kıta Avrupası devletidir. 2007’nin başlarında Belçika nüfusunun yaklaşık %92’si Belçika Vatandaşı ve yaklaşık %6’sı diğer Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarıydı. Kalabalık topluluklar  arasında; İtalyanlar (171,918), Fransızlar (125,061), Hollandalılar (116,970), Faslılar (80,579),  İspanyollar (42,765), Türkler  (39,419) ve Almanlar (37,621) yer almaktadır.

2004’te %97 oranla hemen hemen nüfusun tamamı kentlerde bulunmaktaydı. Belçika’da km² başına 342 kişi düşmekte olup bu oran Belçika’nın Avrupa’da Monako gibi mikro devletler ve Hollanda dışında en fazla yoğunluğu sahip ülke olmasını sağlamıştır. Belçika vatandaşı olmak için ne yapmak gerekiyor?

Belçika vatandaşı olmak için en az 3 yıl Belçika’da yaşamanız gerekiyor. Bu şartı yerine getirirseniz devlet tarafından sizin için belirlenen bir miktar para karşılığında Belçika vatandaşı olabiliyorsunuz.

İngiltere

İngiltere, Birleşik Krallık’ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezî olanıdır. Avrupa’nın batısında, Büyük Britanya adasında yer almaktadır. İngiltere adı günümüzde yaygın olarak uluslararası medyada ve zaman zaman da resmî düzeyde  Birleşik Krallık veya  Büyük Britanya anlamında kullanılmaktadır.  İngiltere,  Birleşik Krallığı oluşturan 4 ülkeden en geniş ve en kalabalık olandır. 60 milyondan fazla olan Birleşik Krallık nüfusunun %85’i (yaklaşık 50 milyon kişi) İngiltere’de yaşamaktadır.

İngiltere’nin nüfusu 57.411.000’dir. Nüfusun % 80’i şehirlerde yaşamakta olup kilometre kareye 235 kişi ile dünyanın en büyük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biridir. Geri kalan nüfusun yaklaşık 3 milyonu Galler’de, 5,5 milyonu İskoçya’da, 2 milyonu Kuzey İrlanda’da yaşamaktadır.

Birleşik Krallık’ta 5 ila 16 yaş arasında eğitim zorunludur. Öğrencilerin %95’i devlet okullarında ücretsiz eğitim görmektedirler. Ayrıca özel okullar da bulunmaktadır. Okulların sayısı yaklaşık olarak 38.000’ne ulaşmaktadır. Devlet okullarında ortalama 20 kişiye bir öğretmen düşmekte, Sağlık hizmeti, gelire bakılmaksızın İngiltere’de ikamet eden herkese verilmektedir. Sosyal güvenlik sistemi, muhtaç durumda olan kimselere ve ailelere yardım sağlamakta ve Hükûmet, sağlık hizmetinden doğrudan doğruya sorumludur. Sanayi devrimini Avrupa’da ilk gerçekleştiren ülke olan İngiltere vatandaşı olmak için neler gereklidir?

Birleşik Krallık’ın vatandaşı olmak istiyorsanız 5 yıl süreyle 1 milyon poundluk yatırım yapmanız gerekmektedir.

Karadağ

Karadağ, Balkanlar’da yer alan bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer almaktadır. Başkenti, Podgorica olup, Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanmaktadır. Karadağ vatandaşı olmak için neler gereklidir?

500 bin Euro’nuz varsa Eski Yugoslavya’nın dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan küçük Balkan ülkesi Karadağ’ın vatandaşı olabilirsiniz.

Antigua ve Barbuda

Antigua ve Barbuda, Karayip Denizi’nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesidir. Ülkeye adını veren iki büyük ada ve çeşitli adacıklardan meydana gelmekte olup, başkenti, Antigua adasındaki St. John’s’dur. Ülkede ana geçim kaynağı olan ziraatın yerini günümüzde turizm almıştır.  Ada halkı balıkçılık ve kendine yetecek kadar tarım ile uğraşmaktadır. Adadaki geleneksel toprak sahipliği sistemi, turistik yapılaşmanın tehdidi altındadır. Ülkede başta narenciye, mango ve patlıcan olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Ekonomide üretim küçük bir rol oynar. Ziraat ürünlerinin işlenmesinin yanı sıra çeşitli tekstil ürünleri ve beton blok üretilmekte olup St. John’s şehrinde uluslararası bir havaalanı bulunur. Antigua ve Barbuda vatandaşı olmak için neler gereklidir?

Her şeyi bırakıp dünyanın sahil kasabasına yerleşmek için ideal. Karayip Denizi’nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki cennet gibi doğasıyla bağımsız bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda, vatandaşlık için 400 bin dolar istemektedir.

Dominika

Dominika, resmî adıyla Dominika Milletler Topluluğu, Küçük Antiller’de yer alan bir devlettir. Kuzeyinde Guadeloupe, güneyinde Martinik Adası bulunmaktadır. Dominika, verimli topraklara ve dünyanın ikinci büyük kaynar gölüne sahiptir.Muz, kakao, yeşil limon, kopra, vanilya, ponza ve balıkçılıkla birlikte temel geçim kaynaklarını oluşturmaktadır. Gıda maddeleri ithal etmek durumunda olan Dominika’nın, ekonomik büyümenin temelini turizm oluşturmaktadır. Dominika vatandaşı olmak için neler gereklidir?

 Küçük Antiller’de bir ada devleti ve resmi dili İngilizce olan Dominika, vatandaşlık hakkı için doğrudan para istemiyor. Dominika’da 100 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı elde edilebilmektedir.

 Yunanistan

Yunanistan veya Helen Cumhuriyeti, Balkanlar’ın güneyinde yer alan bir ülke konumundadır. Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü üyesi Yunanistan,  Türkiye,  Arnavutluk,  Bulgaristan ve  Makedonya Cumhuriyeti ile sınır komşusudur. Halkın büyük çoğunluğunu etnik Yunanlar oluşturmaktadır. Nüfusun çoğunluğu Türkiye ‘den 1924 ve 1955 mübadeleleri neticesinde göçen Rum nüfustan oluşmaktadır. Yunanistan’da en çok konuşulan dil, resmî dil olan Yunancadır. Yunanca, çeşitli ağızlarıyla konuşulur. Bunun yanında, ülkede Türkçe, Arnavutça, Ladino, Megleno Rumence,  Bulgarca,  Makedonca,  Ulahça da ülkede konuşulan dillerdendir. Yunanistan vatandaşı olmak için neler gereklidir?

250 bin euroluk gayrimenkul ve 4 kişilik aile için 300 bin euro hibe karşılığı vatandaşlık elde edilebilmektedir.

 St.Kitts ve Nevis

 Saint Kitts ve Nevis Federasyonu,  Karayipler’deki Leeward Adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülkedir. Yüzölçümü ve nüfus bakımından Amerika’daki küçük bağımsız devletlerden sayılmaktadır. Saint Kitts ve Nevis, Leeward Adalarının bir parçası konumundadır. Başkent, ülkenin en büyük adası olan Saint Kitts üzerindeki Basseterre‘dır. Ülkenin küçük adası Nevis, Saint Kitts’in yaklaşık 3 km güneydoğusunda yer almaktadır. Ülkenin ekonomisi turizme, tarıma ve hafif imalat sanayiye dayanmaktadır. Ülkede turizm 1978’ten beri gelişmektedir. 2009 yılında 587.479 turist Saint Kitts ve Nevis’i ziyaret etmiştir. Saint Kitts ve Nevis Federasyonu vatandaşı olmak için ne gerekiyor?

Karayipler’deki Leeward Adalarında bulunan iki adadan oluşan bu federal ülke 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı tanımaktadır. Ancak bir istisnası var. İran vatandaşlarına vatandaşlık verilmektedir.

Parayla vatandaşlık veren ülkeler ile ilgili özenle hazırlamış olduğumuz resimlerimize aşağıdaki galerimizden ulaşabilirsiniz.

FOTO GALERİSİ

 

 

 

 

Bir önceki yazımız olan Bükreş'te Gezilecek ve Görülecek Yerler başlıklı makalemizde bükreş gezilecek yerleri, bükreş nerededir ve bükreşte gezilecek yerler hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git
Önceki yazıyı okuyun:
Bükreş’te Gezilecek ve Görülecek Yerler

Sevgili gezilecekyer.org takipçileri bugün sizlere tarihi ve doğal güzellikleriyle Romanya’nın en büyük şehri ve başkenti olan Bükreş ile ilgili bilinmesi...

Kapat