Frigler
  • Anadolu’ya gelmeden önceki dönemlerde “Brigler” olarak anılan, Batı Anadolu’ya yerleşip Frigler ya da Frigyalılar olarak anılmaya başlayan bu eski uygarlık, M.Ö. 1200 ve M.Ö. 700 yılları arasında hüküm sürmüştür....

    12 Mayıs 2014 0 2,284