Ol Doinyo Lengai Hakkında Bilgi
  • Ol Doinyo Lengai; Afrika sınırları içerisinde, Rift Vadisi’nde olan bir volkanik dağdır. Çevrede yaşayan Masai insanları buraya “Tanrı Dağı”da derler. Ol Doinyo Lengai Natron Gölü’nün aşağılarında yer alan Ol...

    12 Mart 2015 0 478